fbpx

Artificial Insemination Cattle (AI)

1. Course Duration / Duur van Kursus
3 Days / 3 Dae

2. Course Cost / Kursus Koste
Please refer to the document – Fees – Course Costing / Verwys asseblief na die dokument – Fees – Course Costing

3. Course Entry Requirements / Kursus Ingang Vereistes
None / Geen

4. Course Introduction / Kursus Inleiding

The AI course for cattle offers a solid foundation for cattle farming in general. The ability for the farmer to successfully breed superior cattle, has the biggest influence on the farmer’s ability to generate a continuous and sustainable income.

Management will have a direct influence on the outcome of reproduction. Reproduction has a direct influence on production and profit. Our course will not only concentrate on the technical side of AI but we will also cover the influence that management has on successful breeding. Important aspects such as infertility, estrus observation, farm routines, cattle health, etc, are covered to improve on breeding management, thus ensuring better results while improving profitability. Our course will enable the trainee to be technically competent at practical AI. The course will also empower the trainee to deal with the finer management aspects of AI and successful breeding as a whole.

Die KI-kursus vir beeste bied ‘n stewige fondament vir beesboerdery in die algemeen. Die vermoë vir die boer om suksesvolle, voortreflike Beeste te teel, het die grootste invloed op die deurlopende en volhoubare inkomste vir die boer.

Bestuur het ‘n direkte invloed op die uitkoms van ‘n teël program. Reproduksie het ‘n direkte invloed op die produksie van ‘n kudde. Ons kursus sal nie net konsentreer op die tegniese aspekte van KI nie, maar ook oor die invloed wat die bestuur op ‘n suksesvolle teel program het. Belangrike aspekte soos onvrugbaarheid, estrus waarneming, beeshanteringsroetines, kudde gesondheid, ens, word ook gedek om teling te verbeter en sodoende beter resultate te handhaaf, asook die verbetering van winsgewendheid. Ons kursus stel die leerling in staat om tegnies bevoeg te wees om praktiese KI te doen. Die kursus bemagtig ook die leerling om die fyner aspekte van KI en suksesvolle teling te handhaaf.